Udział w III Śląskim Forum Karnoprocesowym

23 maja 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego miało miejsce III Śląskie Forum Karnoprocesowe, w ramach którego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ofensywa legislacyjna w karnistyce. Quo vadis legum latore”, w której udział wzięli członkowie Koła Naukowego Etyki.

Planowane wydarzenie było III spotkaniem procesualistów w ramach Śląskiego Forum Karnoprocesowego, które wpisało się na stałe w kalendarz najważniejszych spotkań akademickich poświęconych dyskursowi o problematyce polskiego procesu karnego. Celem, jaki przyświeca organizatorom i uczestnikom tegorocznego spotkania była analiza proponowanych zmian w Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie karnym wykonawczym, Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz Kodeksie karnym skarbowym.

Udział w konferencji był cennym doświadczeniem naukowym dla członków naszego koła!